Credo Księdza Bonieckiego

Do jakiego Boga się nie modlę? W jakiego Boga nie wierzę? W Boga, który czyha, by przyłapać człowieka na... Read More