02. Wierzyć tylko Bogu

Pierwsze z przykazań obejmuje wiarę, nadzieję i miłość. Kto mówi o Bogu, mówi w istocie o Kimś wiecznym, niezmiennym,... Read More

01. Wzrastać w wierze

Wiara, w sensie religijnym, jest darem od Boga i odpowiedzią człowieka na Objawienie.Najważniejsze cechy wiary to: Boskie pochodzenie (ma... Read More