01. Wzrastać w wierze

Wiara, w sensie religijnym, jest darem od Boga i odpowiedzią człowieka na Objawienie.
Najważniejsze cechy wiary to:

  • Boskie pochodzenie (ma swoje źródło w Bogu i do Boga się zwraca)
  • Wolność
  • Rozumność
  • Jest nam niezbędna, by osiągnąć zbawienie.