02. Wierzyć tylko Bogu

Pierwsze z przykazań obejmuje wiarę, nadzieję i miłość.
Kto mówi o Bogu, mówi w istocie o Kimś wiecznym, niezmiennym, zawsze takim samym, wiernym, doskonale sprawiedliwym.
Wynika stąd, że powinniśmy bezwzględnie przyjmować Jego słowa, całkowicie Mu wierzyć i ufać.
Jest On wszechmocny, łaskawy i czyniący dobro.