Klasy 3

Drzewo, które umiało dawać... Read More

Czas nauki i czas odpoczynku

Jak organizować własną naukę, sposoby i techniki uczenia się, gospodarowanie czasem. Planowanie dnia i tygodnia... Read More