Dostojny Teofilu!

“Wielu usiłowało już opowiedzieć o wydarzeniach, które wśród nas się dokonały,  zgodnie z tym, jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa.
Postanowiłem też i ja zbadać dokładnie wszystko od początku i po kolei opisać ci, dostojny Teofilu, abyś przekonał się o prawdziwości otrzymanego pouczenia.” (Łk 1, 1-4)

Święty Łukasz Ewangelista przedstawia się nam jako ten, który widział Słowo i jest Jego świadkiem.
Czytając Ewangelię powinno dostrzegać się Słowo, nie głos. Słowo jest o wiele wyższe od głosu. Ujrzeć Słowo Boże to tak jak ujrzeć Jezusa w ciele. A Słowo powinno stać się ciałem, tzn. wypełnić się w życiu tego, kto na nie patrzy. Tylko wtedy gdy Je wcieli, stanie się sługą Słowa.

Tym doświadczeniem św. Łukasz pragnie się podzielić z dostojnym Teofilem, czyli… Kto jest Teofilem?
Otóż Teofilem – Przyjacielem Boga jest każdy, kto słuchając Słowa zgodnie z nim żyje, “to wy jesteście Teofilami i dla was jest spisana Ewangelia… Śmiało powiem, że każdy, kto jest Theophilos, jest silny, ma moc i siłę od Boga i od Jego Słowa, aby mógł poznać prawdę tych słów, którymi został pouczony, rozumiejąc w Chrystusie mowę Ewangelii“. (Orygenes)

To właśnie w tym tekście zrodziła się idea Akademii Teofila.
Prośmy więc Ducha Świętego o wierność, pokorę i posłuszeństwo Słowu.