Wpatrywać się w Słowo!

 

Postawa wobec Słowa Bożego to uważne słuchanie i zdolność zrozumienia.
Przed Ezdraszem czytającym Słowo stoją mężczyźni, kobiety i dzieci.
Odpowiedzialni czytali powoli Księgę Prawa Bożego i wyjaśniając jej sens, sprawiali, że była zrozumiała.
Spotkanie ze Słowem ma być świętem i radością a owocem ma być otwartość na innych i dzielenie się z tymi, którzy nic nie mają.

Ewangelia wg św. Łukasza nie jest jednym z wielu opowiadań, które powstały w czasach Jezusa. Jest ona spisana pod natchnieniem Ducha Świętego i dogłębnym zbadaniu wszystkiego od początku – czyli od Zwiastowania, jako jedyna bowiem zawiera ewangelię dzieciństwa.
Adresatami zaś są wszyscy, którzy pod wpływem Słowa przemieniają swoje życie i stają się Theofilos, czyli przyjaciółmi Boga.

„A oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione.”
Jezus swą postawa pokazuje, że kontakt ze Słowem jest czasem świętym. On sam jest wierny czytaniu Słowa i tego nas uczy.
Zgłębianie Słowa jest wpatrywaniem się w Słowo ponieważ urzeczywistniło się w Jezusie. Spełniły się proroctwa i wypełniło się Pismo. Gdy chcemy słuchać Boga i szukać Prawdy nie mamy innego źródła poza Słowem Bożym.