Credo Księdza Bonieckiego

Do jakiego Boga się nie modlę? W jakiego Boga nie wierzę? W Boga, który czyha, by przyłapać człowieka na... Read More

Filozofia

Źródła mądrości – podręcznik Źródła mądrości – kurs Pomoce... Read More

Kościół jest piękny Twoim pięknem, Panie!

W dniach 14-15 maja 2019 wraz z uczniami klas ósmych i trzecich gimnazjum przeżyliśmy wyjątkowe rekolekcje szkolne. Wyjątkowe, ponieważ... Read More

Wpatrywać się w Słowo!

  Postawa wobec Słowa Bożego to uważne słuchanie i zdolność zrozumienia. Przed Ezdraszem czytającym Słowo stoją mężczyźni, kobiety i... Read More

Bóg sam przychodzi nam z pomocą

  Chrzest Jezusa w Jordanie jest kolejnym etapem Epifanii. W ubiegłą niedzielę medytowaliśmy nad przybyciem mędrców ze wschodu, którzy... Read More

Błogosławiona astrologia. (Mt 2, 1-12)

  W dzisiejszej ewangelii możemy doświadczyć ogromnego bogactwa treści teologicznych, jednakże pragnę się skupić na samych mędrcach i na... Read More

Ból i motywy poszukiwania Jezusa

  „Twój ojciec i ja, pełni bólu, szukaliśmy Ciebie.” Gdzie szukać? Nie mogli Go znaleźć, choć pilnie szukali. Szukali... Read More